بیمه آتش سوزی به دو دستۀ پوشش خطرهای اصلی و پوشش خطرهای اضافی تقسیم می شود. البته لازم به ذکر است که بیمۀ آتش سوزی به هیچ عنوان خسارت های جانی را پوشش نمی دهد و فقط شامل خسارت های مالی خواهد بود(خسارت های وارد بر ساختمانهای  مسکونی صنعتی وغیر صنعتی.)

پوشش خطر های اصلی  که در تعهد بیمه گر می باشد شامل آتش صاعقه و انفجار می باشد. همچنین خطر های اضافی پوشش هایی هستند که بیمه گذار می تواند به اختیار به بیمه نامه اتش سوزی اضافه کند. از جمله خطر های اضافی می توان به  سیل زلزله اتش فشان طوفان ترکیدگی لوله سرقت و ... اشاره کرد

یکی از خطرات جدی که سرمایه و اموال مردم را تهدید می کند، آتش سوزی است. در زمان وقوع این حادثه تنها چند دقیقه زمان کافی است تا از کل سرمایه و اموال فرد خسارت دیده تنها خاکستری به جا بماند. به همین دلیل استفاده از بیمه آتش سوزی برای جبران این خسارت های سنگین ضرورت دارد.