هزینه های بستری و عمل جراحی در بیمارستان ها ، فشار مالی فراوانی را به افراد وارد می نماید در ایران بیمه تکمیلی به شکل گروهی و انفرادی ارائه می‌شود. در بیمه‌های گروهی کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی به همراه اعضای خانواده آن‌ها یکجا تحت پوشش قرار می‌گیرند اما برای اینکه بیمه گروهی صادر شود لازم است اعضای گروه حتماً بیشتر از 50 نفر بوده و همگی بیمه پایه داشته باشند. بیمه تکمیلی انفرادی با شرایط ساده‌تری پوشش درمانی را ارائه می‌دهد. بنابراین هر فرد می‌تواند بهترین بیمه تکمیلی انفرادی را با توجه به شرایط خاص خود خریداری کند.

مزایای بیمه تکمیلی انفرادی:
•    پرداخت هزینه‌های زایمان
•    پرداخت هزینه‌های دندان پزشکی
•    پرداخت هزینه‌های پاراکلینیکی
•    پرداخت هزینه‌های جراحی سرپایی
•    پرداخت هزینه‌های درمان عیوب انکساری چشم (تار دیدن تصاویر)
•    پرداخت هزینه‌های عمل‌های جراحی خاص
•    پرداخت هزینه‌های بستری شدن در بیمارستان

بیمه تکمیلی انفرادی چیست؟
در دنیای مدرن امروزی با هزینه های سرسام آور، داشتن یک بیمه مناسب و با قیمتی منصفانه مهم ترین موضوعی است که می تواند برای هر خانواده ای مطرح باشد. یکی از انواع بیمه نامه هایی که این روزها مهم است و نقش به سزایی در تامین آرامش خانواده ها دارد، بیمه تکمیلی انفرادی است. در بسیاری از مواقع میزان پوششی که بیمه تامین اجتماعی در قبال درمان انجام می دهد، کافی نیست و در اینجا نقش مهم بیمه تکمیلی انفرادی بیشتر مشخص می شود. بیمه تکمیلی انفرادی، نوعی از بیمه برای جبران هزینه های مازاد درمان است تا بتواند هزینه های بیش از حد پوشش بیمه نامه های پایه ای در کشورمان (بیمه تامین اجتماعی و یا بیمه نیروهای مسلح) را جبران نماید.