بیمه کرونا طرحی نو: با ویژگی های متنوع، کمترین حق بیمه و پوشش های عالی

شرکت های بیمه بر اساس نیاز جامعه و به منظور حمایت از ملت عزیز ایران اقدام به راه اندازی بیمه حمایت از بیماران کرونایی نموده اند. بیمه نامه کرونا در سه طرح و با پوشش غرامت ناشی از هزینه پزشکی و فوت بیمه شده صادر می گردد .

شرایط خصوصی بیمه نامه كرونا

درصورتي که طرح انتخابي شما بيمه کرونا باشد شرايط خصوصي اين بيمه نامه به شرح زير مي باشد:
– دوره انتظار اين بيمه نامه ۱۵ روز مي باشد.
– افراد دارای سوابق بيماری کليوی ، ام اس ، سرطان ، ايدز ، ديابت و پيوند اعضا تحت پوشش اين بيمه نامه قرار نمي گيرند.
– پوشش فوت اين بيمه نامه فقط در اثر بيماری کوويد ۱۹ مي باشد.
– پرداخت غرامت روزانه بستری جهت مبتلايان به بيماری کوويد ۱۹ مي باشد که در بيمارستان بستری شده، از سومين روز بستری محاسبه و حداکثر تا سقف ۳۰ روز خواهد بود.
– پرداخت غرامت روزانه بستری صرفا برای يك دوره بستری در طول مدت بيمه نامه امكان پذير مي باشد.
– حداکثر سن مجاز جهت دريافت اين بيمه نامه ۶۵ سال مي باشد .
خسارت های غير قابل جبران در بيمه نامه کرونا:
– چنان چه منشا وقوع خطرات ( ابتلا به بيماری کوويد ۱۹ ) قبل از شروع مدت اعتبار بيمه نامه و يا در طي دوره انتظار بيمه نامه باشد.
– چنان چه فوت بيمه شده به دليلي غير از بيماری کوويد ۱۹ باشد.
– خسارت ناشي از بستری مجدد بيمه شده در طي مدت اعتبار بيمه نامه.

طرح های بیمه کرونا

https://kinskaraj.ir/wp-content/uploads/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-20-at-22.20.07-1-e1603648249758.jpeg?x14086 نحوه ثبت نام بیمه کرونا

برای خرید غیر حضوری بیمه کرونا و اطلاع از طرحها و قیمت های بیمه کرونا از قسمت با ما به بیمه کده 724 تماس بگیرید.